Tester / Profil analyse

Vi er sertifisert i personlighetstestene Cattells 16PF5 og NEO, også kalt “Big 5”.

Testen er kjent fra podden «Sånn er du» med Harald Eia og Nils Brenna – NRK

Personlighetsinventoriet NEO måler fem omfattende dimensjoner av personlighet. Svarene/vurderingene en har gitt til påstandene i testen vedrørende dine tanker, følelser og målsettinger, sammenlignes med andre personers svar på de samme påstandene. Dette danner et utgangspunkt for en beskrivelse av din personlighet. Modellen som blir brukt kalles Femfaktormodellen. Testen er sertifisert av DNV GL.

Se mer om podden/programmet her.

NEO er konstruert for å måle individuelle forskjeller i normalbefolkningen.

Det er ikke en intelligens- eller evnetest, og er heller ikke utviklet for å diagnostisere mentale helseproblemer eller tilpasningsvansker. Den vil imidlertid gi deg noen ideer om hva som gjør deg eller din jobbkandidat unik i sin måte å tenke på, føle og samhandle med andre.

Tilbakemeldingen er ment å skulle gi en generell idé om hvordan personlighet kan bli beskrevet.

Det finnes en fullskala profil med 240 spørsmål, og en mindre nyansert profil (som ofte blir brukt i jobbsammenheng) som er på 70 spørsmål.

Vi bruker og en egen test til å lage profil på spesifikke stillinger. Sånn at når vi rekrutterer vet vi hvilke egenskaper som er viktige å inneha i akkurat den jobben vi rekrutterer til. Dette er veldig nyttig i en utvelgelsesprosess – både for den som skal ansette og for den som skal ansettes. Testen er tilgjengelig på de fleste språk. Tilbakelesing blir gitt enten på norsk eller engelsk.

Igjen tenker vi «rett person på rett plass».

w

Prat med en av våre rådgivere

Kontakt en av våre rådgivere for mer informasjon. Vega Consultants har kontor i Stavanger.