Vega Consultants
2017-10-03 12.04.43 copy copy.jpg

Midlertidige stillinger

Midlertidige stillinger

Bemanning til midlertidige stillinger

Vi leverer vikarer og konsulenter til midlertidige stillinger innenfor følgende områder:

Regnskap, økonomi og finans

Ingeniør

Innkjøp, kontrakt og logistikk

Dokumentkontroll og LCI

Administrativt personell

HR -administrasjon, -ledelse og -spesialister

Personal- og kurs-koordinatorer

Markedsføring og Salg

IT, utvikling og support

Dersom dere har en krevende periode, kan det være lurt å oppbemanne for en kort periode. Vi stiller med vikarer i fødselspermisjoner, studiepermisjoner og lignende.

Du sier hva du trenger og hvor lenge – og vi ordner kandidaten. Vi presenterer flere kvalifiserte kandidater som du kan intervjue med tanke på en midlertidig jobb hos deg. Vi ansetter og du betaler utifra godkjent timeliste.