Vega Consultants
2017-10-03 12.01.50 copy.jpg

Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering

Vi har over 25 års erfaring med variert rekruttering av følgende personell:

  Rekruttering av ledere

  Rekruttering av spesialister

  Rekruttering av teknisk personell

Rekruttering av administrativt personell

Vi har også erfaring med oppbemanning av rigger, bemanning til basisorganisasjoner, samt bemanning til oppstart av avdelingskontor og salgsorganisasjoner.

Vi kjører deler eller hele rekrutteringsprosessene for dere. Herunder annonsering, mottak og behandling av søkere, screening, intervju, referansesjekk og testing.